karlxFörsta delen i den nya basutställningen
Sitt upp! med museets glömda Silverskatt!

1600-tal och stormaktstid i Sverige!
Krigskonsten utvecklas, stridshästen tar form.
Bohuslän blir svenskt och bygger sitt försvar.
Indelningsverket växer fram
och ”Riksenkedrottningens livregemente till häst” skapas.
Det är ett turbulent sekel för en av Sveriges mäktigaste drottningar,
Hedvig Eleonora – maka, mor och farmor
till tre svenska kungar Karl X, Karl XI och Karl XII.
Möt några av historiens nyckelpersoner – drabanter, dragoner och kavallerister.
De stred för kungen och regementets fana
och la grunden till vår tid av 200-årig fred.