Logo Bohusläns försvarmuseum

Utställningar

Alla våra utställningar har en betydelsefull bakgrund för försvaret av Bohuslän. Hos oss finns små utställningar men med mycket historia och berättelser att ta del av. Vi tror på att du genom att se, läsa och testa själv skapar en bättre uppfattning och tydlig bild av hur det var förr. 

Soldattorpet

Soldattorpet nr 57, Löfhem, Lunna rote är från år 1775 och ingick i Livkompaniet, Solberga socken – idag Kungälvs kommun. Torpet flyttades till dess nuvarande plats i regementsparken 1921.

Byggnaden består av ett rum och kök jämte fähus och lada, allt i en länga. I torpets kammare och kök finns det autentiska möbler och bruksföremål. Det ger en god bild av hur en indelt soldat levde under 1800-talet.

Övervåningen

På övervåningen av museet kan du ta del av priser som vunnits under regementets tid. 

Vi har även en musikutställning som tillåter dig ta del av gamla instrument och bilder.

Sitta Upp

1600-tal och stormaktstid i Sverige. 

Det är ett turbulent sekel för en av Sveriges mäktigaste drottningar, Hedvig Eleonora – maka, mor och farmor till tre svenska kungar Karl X, Karl XI och Karl XII.

Möt några av historiens nyckelpersoner – drabanter, dragoner och kavallerister. De stred för kungen och regementets fana och la grunden till vår tid av 200-årig fred. 

Värn

I museet kan du finna information om de värn som ligger i Uddevalla. Det finns även en bunker promenad att gå i anslutning till museet kallad skans U 405. 

Det tyska planet i Uddevalla

Den 14 April 1940 sköts ett junker plan ned från regementet. Mer om det här kan du läsa i museet. 

Världskriget och landstormen

På museet kan du också läsa om första världskriget 1914-1918 och landstormen i Bohuslän.