Logo Bohusläns försvarmuseum

Backamo

Det militära övningslägret Backamo, som ligger vid väg 167 c:a 5 km sydost Ljungskile, har använts i mer än 250 år.

Med säkerhet vet man att övningar med trupp skedde på ”mon”, nuvarande flygfältet, redan 12 okt 1724.

När Bohusläns regemente lades ner 1992 skänktes området av staten till Uddevalla kommun,
som efter avstyckning och fastighetsbildning upplåter området till Stiftelsen Backamo lägerplats.