På museet arbetar:

DIANA FRIIS, kanslist, butikansvarig
Kontakt

 

Styrelse:

Lars Andreasson, ordförande. Leif Westbring, vice

Lars Alander, sekreterare

Per Frykner, kassör

Gunnar Klasson , säkerhetsansvarig

 

Besöksadress:

Bohusläns Försvarsmuseum
Pionjärvägen 6
Regementsparken
451 34 Uddevalla
Telefon: 0522-380 10
Bankgiro: 5867-7022
E-post: bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com
www.bohuslans-forsvarsmuseum.se