Logo Bohusläns försvarmuseum

Regementsparken

Längs Bäveån ligger en av Uddevallas finaste parker i det som tidigare var fritidsområde för de värnpliktiga på Bohusläns regemente I 17. En lummig och gräsbevuxen park där många tar med sig kaffekorgen och njuter av sommarsolen i gröngräset.

I parken finns också:

– en täckt friluftsscen av amfi typ med sittplats för 500 personer. 

en glasad rotunda (dansbana) med utbyggnad för orkester. Rotundan kan också utnyttjas för servering av 120 personer då det finns beredning och uppläggningskök. Bord och stolar för 120 personer finns tillgängligt.

Parken med dess anläggningar är lämplig för mycket bred verksamhet, allt ifrån personalträffar, föreningsträffar, fester och bröllop. Parkeringsplats, för ett hundratal fordon, finns i omedelbar anslutning till parken.

Hyr och boka

Kontakta oss för att hyra någon av våra anläggningar.

Soldattorpet

Soldattorp nr 57, Löfhem Lunna rote, är från 1775. Det ingick i livkompaniet, Solberga socken, och flyttades till Regementsparken 1921. Det består av ett rum och kök, fähus och lada i en länga. I kammaren och köket finns samlat möbler och bruksföremål från olika soldattorp i regionen. Miljön ger inblick i hur en indelt soldat och hans familj levde.

Soldattorp