extrior_webb_large11

Nya basutställningen under arbete

”Man måste våga hazardera allt!” utbrast Karl X Gustav och riskerade allt med sitt berömda fälttåg över Stora och Lilla Bält i Danmark. Så stora risker behöver ingen av oss ta men uppmaningen har ändå uppmuntrat och drivit oss i arbetet med ny basutställning på Bohusläns Försvarsmuseum.
Man måste våga

…ta hand om byggnaden
Bohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning.
Men ”ti´a har gått”, eldsjälar lämnat och vägvalet att stänga ner eller öppna upp har närmat sig. Platsen har potential att utvecklas till ett av Uddevallas finaste besöksmål och historien om Bohusläns försvar behöver tas väl omhand och få ett tydligt tak över huvudet. Butiksverksamheten med sin bokförsäljning behöver utvecklas och en kaféverksamhet tillföras.
…ta hand om historien
För att möta framtidens krav på besöksmål krävs mod att våga nytt i museet!
Riksenkedrottningens Lifregemente till häst var ett uppsuttet regemente med kavallerister som tillsammans med andra regementen i Bohuslän lade grunden till vår tid av 200-årig fred.
Deras historia vill vi berätta.
Med hästen i centrum, dess militära användning, skötsel och utbildning, leder historiska hovspåren rakt fram till dagens explosionsartade intresse för ridning, avel och svensk hästexport.
Dess historia vill vi berätta.
Och överbeskyddarinnan själv, Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp, en av Sveriges mäktigaste drottningar som har skänkt regementet självaste silverskatten – nattvardskärlen – inspirerar och ger ett efterlängtat kvinnligt perspektiv.
Om hennes historia vill vi berätta!
…ta hand om föremålen
Museets samlingar av militärmusikföremål och regementets rekvisita från första och andra världskrigen behöver vårdas och visas upp på ett pedagogisk, hållbart och respektfullt vis. Genom att ”inreda” med föremålen i övervåningens rum och salar ställs historien som unik fond till dagens möten och sammankomster där.
…möta framtiden
Försvarsmuseet har ett viktigt arv att förvalta – Bohusläns regementes försvarshistoria. Det skall kommuniceras på alla fronter med ett piggt, nyfiket och vaket ansikte utåt, nationellt såväl som internationellt. En ny grafisk profil hjälper till men det är i museets rum dåtid och nutid kan mötas i handling.
Sommaren 2016 kan andra delen av den planerade nya basutställningen med ovanstående mål stå klar i museets bottenvåning.
I samband med det traditionsenliga firandet av Nationaldagen den 6 juni 2015 i Regementsparken, Uddevalla, passar Bohusläns Försvarsmuseum på att premiärvisa första delen i den planerade nya basutställningen Sitt upp!
Utställningsgruppen i maj 2015