Logo Bohusläns försvarmuseum

Museet

Man måste våga

… ta hand om byggnaden
Bohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning.

Men ”ti´a har gått”, eldsjälar lämnat och vägvalet att stänga ner eller öppna upp har närmat sig. Platsen har potential att utvecklas till ett av Uddevallas finaste besöksmål och historien om Bohusläns försvar behöver tas väl omhand och få ett tydligt tak över huvudet. Butiksverksamheten med sin bokförsäljning behöver utvecklas och en kaféverksamhet tillföras.

… ta hand om historien
För att möta framtidens krav på besöksmål krävs mod att våga nytt i museet!
Riksenkedrottningens Lifregemente till häst var ett uppsuttet regemente med kavallerister som tillsammans med andra regementen i Bohuslän lade grunden till vår tid av 200-årig fred.
Deras historia vill vi berätta.

Med hästen i centrum, dess militära användning, skötsel och utbildning, leder historiska hovspåren rakt fram till dagens explosionsartade intresse för ridning, avel och svensk hästexport.
Dess historia vill vi berätta.
Och överbeskyddarinnan själv, Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp, en av Sveriges mäktigaste drottningar som har skänkt regementet självaste silverskatten – nattvardskärlen – inspirerar och ger ett efterlängtat kvinnligt perspektiv.
Om hennes historia vill vi berätta!

… ta hand om föremålen
Museets samlingar av militärmusikföremål och regementets rekvisita från första och andra världskrigen behöver vårdas och visas upp på ett pedagogisk, hållbart och respektfullt vis. Genom att ”inreda” med föremålen i övervåningens rum och salar ställs historien som unik fond till dagens möten och sammankomster där.

… möta framtiden
Försvarsmuseet har ett viktigt arv att förvalta – Bohusläns regementes försvarshistoria. Det skall kommuniceras på alla fronter med ett piggt, nyfiket och vaket ansikte utåt, nationellt såväl som internationellt. En ny grafisk profil hjälper till men det är i museets rum dåtid och nutid kan mötas i handling.

 

Regementet

Vårt regemente förekommer i förvånansvärt många böcker. Vi har hittat mer än hundra böcker, där regementet omnämnes på ett eller annat sätt, alltifrån 1700-talet fram till våra dagar.

Här kan du hämta en förteckning över dessa böcker. Fler böcker finns sannolikt. Du är välkommen att komplettera förteckningen på vår mailadress. Vänligen uppge då titel, författare och förlag med årtal för tryckningen.

Uthyrning

Den stilfulla övervåningen kan hyras till möten och andra sammankomster.

Hyr och boka

Kontakta oss för att hyra någon av våra anläggningar.