Logo Bohusläns försvarmuseum

Besök Bohusläns Försvarsmuseum!

Museet är beläget i den vackra regemente parken öster om I17 området. Museet drivs av en stiftelse och visar utvecklingen av försvaret av Bohuslän från tiden länet tillhörde Danmark-Norge fram till dagens moderna försvar.

På museet finns lokaler och utrustning för samling och utbildning både inne och utomhus. WIFI med god uppkoppling finns i hela huset. Projektor med ljud finns fast monterat på museets övervåning. Dator, Mobilt-PA och surfplattor finns att låna under besöket. Det finns ett fullt utrustat kök med möjlighet att äta medhavd mat. I parken finns en täckt friluftsscen av amfityp med plats för ca 500 personer samt en glasad rotunda med en scen utbyggnad.

Stormaktstiden – Guidad visning

En del av museets basutställning handlar om stormakts tid. Bohuslän blir svenskt och bygger sitt försvar och ”Riksenkedrottningens regemente till häst” skapas. Det är ett turbulent sekel för en av Sveriges mäktigaste drottningar, Hedvig Eleonora – maka, mor och farmor till Karl x, Karl XI och Karl XII. Utställningen är riktigt illustrerad med både bilder och modeller ifrån tiden, även bevarade historiska saker som har funnits vid regementet finns med i utställningen, så som silver skatten och kassakistan. I utställningen får ni möta några av historiens nyckelpersoner – dragoner och infanterister. De stred för kungen och regementets fana och lade grunden vår tid av 200-årig fred.

I anslutning till museet finns det ett soldattorp från 1775 som flyttades ifrån Kungälv till regementsparken 1921. I torpets kammare och kök finns autentiska möbler och bruksföremål från olika soldattorp. I torpet återges en god bild hur en indelt soldat och hans familj levde under 1800-talet.

Beredskapstiden – Guidad visning

På museet finns en utställning som sträcker sig ifrån tiden då första världskriget rasar till tiden efter andra världskriget. Främst lyfts den historia fram som har med Bohuslän och regementets insats att göra under denna tid. I utställningen finns flera objekt, bilder, filmer och kartor ifrån tiden. Några exempel är insatsen vid gränsen till Norge, de i Uddevalla nedskkjutna tyska planet, arbeten kring försvarslinjen och befästningsarbeten.

I anslutning till museet finns en uppmärkd led som man kan uppleva historiska befästningsarbeten genom att se på ett antal bunkrar. Längst leden finns både bilder och informationsskyltar att ta del av. Utöver utställningen erbjuder vi information kring interneringslägret för tyska fångar på Backamo. Det var en dramatisk period med spektakulära rymningsförsök som tillslut avslutades med en utlämning av fångar till sovietunionen.

Under höstterminen under 2020 finns en tillfällig utställning som beskriver Sveriges fredsbevarande insatser i Tyskland under mellankrigstiden.