Logo Bohusläns försvarmuseum

Bohusläns Regementes Kamratförening

Kamratföreningen bildades 1936 och har idag kvar en lokalavdelning i Stockholm från som mest 14 stycken. I dag har vi ca 600 medlemmar.

Information om vårens aktiviteter

Kamratföreningens Årsmöte

 

sker den 28 oktober kl 17:00 i sal S218 andra våningen i kasern Svärdet som är kasernen i sydöst.

 

Deltagare i årsmötet kommer erbjudas rabatt på efterföljande ”ärta”.

Observera att anmälan till ärtan skall ske på vanligt sätt.

I första hand via e-post: artankf@gmail.com och i andra hand via telefon 0767 820963

 

Välkomna

 

 

Styrelsen

 

Resa till

Aeroseum Göteborg

Tisdag 9 november 2021

Resan utgår från Vänersborg 08.15

över Uddevalla 08.45

med målet Säve (fd F9) på Hisingen.

 

Vid behov kan vi även stanna i Ljungskile

men de som önskar det meddelar detta i förväg.

 

Pris  375 kr

Ingår resa, inträde, guidad visning 1 tim. och

1 tim. för egna studier,

samt lunch som äts i Kungälv efter besöket på Säve.

Förmiddagskaffe intas i bussen före vi går in på Aeroseum

och medtas av varje resenär.

Max 50 resenärer

 

Anmälan senast 20 oktober

 

Anmälan till ulf.a.i17kmrf@telia.com i andra hand telefon 0767 820963

 

Om förutsättningarna ändras meddelas detta till de som anmält sig samt på hemsidan.

Per Norberg

Ordförande

Kamratföreningen är en politiskt obunden organisation. Medlemskap i föreningen kan vinnas av en var som visar intresse för försvaret, regementets traditioner samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:

  • att vårda och värna minnet av Kungl Bohusläns regemente, dess historia och traditioner
  • att befästa samhörigheten mellan hembygden och försvaret i Bohuslän
  • att verka för god försvarsupplysning i fosterländsk anda inom föreningen
  • att verka för ett gott kamratskap

Medlem

Medlemstidning
Som medlem i Kamratföreningen erhåller du en medlemstidning som utkommer med två dubbelnummer per år. 

Ärtmiddag
Sista torsdagen i månaden (januari-april och september-november) samlas kamrater för gemensam ärtmiddag på officersmässen i Uddevalla.

Anmälan i första hand på e-post: artankf@gmail.com senast tisdag kl. 19.00 I andra hand på telefonnummer 0721-58 94 21 OBS! Nytt telefonnummer.

Måndag – Tisdag kl.8.00 – 11.00. Ange antal och namn om ni är en grupp.

Mässafton
Några gånger per år inbjuds en föreläsare genom Officersklubben till Mässafton. Till dessa kvällar är även Kamratföreningens medlemmar välkomna.

Kamratföreningen är stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum.
Kamratföreningen förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. För övriga upplysningar och bokning kontakta Försvarsmuseet tel: 0522-380 10 eller Mats Stalebäck tel: 0706-741 402.

Vill du bli medlem i Kamratföreningen?

Medlemsavgiften är 150:- per år.

Kontakta:
Kassör Bengt Johansson tel: 0522-349 21 eller 0706-33 24 06