Logo Bohusläns försvarmuseum

Bohusläns Regementes Kamratförening

Kamratföreningen bildades 1936 och har idag kvar en lokalavdelning i Stockholm från som mest 14 stycken. I dag har vi ca 500 medlemmar.

Vårens första Ärta blir den 26 januari.

Nästa den 23 februari.

 

Anmälan till Ärtan sker via artankf@gmail.com

och i andra hand via telefon 0767 820 963

 

Årsmötet sker på Officersmässen lördagen den 25 februari.

Där kommer Per Norberg berätta om varför vi har så höga elpriser

och vad som krävs för att få ner dem.

 

Välkomna

Styrelsen

 

 

 

 

 

Kamratföreningen är en politiskt obunden organisation. Medlemskap i föreningen kan vinnas av en var som visar intresse för försvaret, regementets traditioner samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:

  • att vårda och värna minnet av Kungl Bohusläns regemente, dess historia och traditioner
  • att befästa samhörigheten mellan hembygden och försvaret i Bohuslän
  • att verka för god försvarsupplysning i fosterländsk anda inom föreningen
  • att verka för ett gott kamratskap

Medlem

Medlemstidning
Som medlem i Kamratföreningen erhåller du en medlemstidning som utkommer med två dubbelnummer per år. 

Ärtmiddag
Sista torsdagen i månaden (januari-april och september-november) samlas kamrater för gemensam ärtmiddag på officersmässen i Uddevalla.

Anmälan i första hand på e-post: artankf@gmail.com senast tisdag kl. 19.00 I andra hand på telefonnummer 0721-58 94 21 OBS! Nytt telefonnummer.

Måndag – Tisdag kl.8.00 – 11.00. Ange antal och namn om ni är en grupp.

Mässafton
Några gånger per år inbjuds en föreläsare genom Officersklubben till Mässafton. Till dessa kvällar är även Kamratföreningens medlemmar välkomna.

Kamratföreningen är stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum.
Kamratföreningen förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. För övriga upplysningar och bokning kontakta Försvarsmuseet tel: 0522-380 10.

Vill du bli medlem i Kamratföreningen?

Medlemsavgiften är 150:- per år.

Kontakta:
Kassör Bengt Johansson tel: 0522-349 21 eller 0706-33 24 06