Extra info. 

omslag medlemsblad    Bohusläningarna 1942 – 2015

Inskanningen av gamla nummer av tidningen är nu klar och kan köpas via Försvarsmuseet. Tfn 0522-380-10

Priset är 150: för 2 DVD alternativt 200: för ett USB-minne.

*********************************************************************************************************

 

Bohusläns Regementes Kamratförening20150515_regementet

Kamratföreningen bildades 1936 och har idag kvar en lokalavdelning i Stockholm från som mest 14 stycken.
I dag har vi ca 600 medlemmar.
Kamratföreningen är en politiskt obunden organisation. Medlemskap i föreningen kan vinnas av en var som visar intresse för försvaret, regementets traditioner samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:
* att vårda och värna minnet av Kungl Bohusläns regemente, dess historia och traditioner
* att befästa samhörigheten mellan hembygden och försvaret i Bohuslän
* att verka för god försvarsupplysning i fosterländsk anda inom föreningen
* att verka för ett gott kamratskap

Medlem
Som medlem i Kamratföreningen erhåller du en medlemstidning som utkommer med två dubbelnummer per år.
Sista torsdagen i månaden (januari-april och september-november) samlas kamrater för gemensam ärtmiddag på officersmässen i Uddevalla.

Anmälan i första hand på e-post: artankf@gmail.com senast tisdag kl. 19.00 I andra hand på telefonnummer 0721-589421 OBS! Nytt telefonnummer.

Måndag – Tisdag kl.8.00 – 11.00

Ange antal och namn om ni är en grupp.

Några gånger per år inbjuds en föreläsare genom Officersklubben till Mässafton. Till dessa kvällar är även Kamratföreningens medlemmar välkomna.

Kamratföreningen är stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum.
Kamratföreningen förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. För övriga upplysningar och bokning kontakta Försvarsmuseet tel: 0522-380 10 eller Mats Stalebäck tel: 0706-741 402.

Vill du bli medlem i Kamratföreningen?
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Kontakta:
Kassör Bengt Johansson tel: 0522-349 21 eller 0706 33 24 06