Bohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, ligger vid I17 området i Uddevalla.

Regementsparken

Längs Bäveån ligger en av Uddevallas finaste parker i det som tidigare var fritidsområde för de värnpliktiga på Bohusläns regemente I 17.

Bohusläns regemente

Redan 1614, då Bohuslän var norskt, bildades det första ”Bahusiske regiment”.
Detta avvecklades vid fredsslutet 1658 i Roskilde.

Utställningar

Första delen i den nya basutställningen Sitt upp! med museets glömda Silverskatt! 1600-tal och stormaktstid i Sverige! Krigskonsten utvecklas, stridshästen tar form.

Uthyrning

Den stilfulla övervåningen kan hyras till möten och andra sammankomster.

Senaste från Facebook