Vid museet bedrivs för närvarande forskning och dokumentation under följande rubriker:

SOLDATERNA, BÅTSMÄNNEN, SOLDAT- OCH BÅTSMANSTORPEN I BOHUSLÄN UNDER INDELNINGSVERKET 1692 – 1901
Projektet presenteras mer ingående på sidan SOLDATREGISTER.

KRIGSORGANISATIONEN Dokumentation av krigsförbandens organisation vid Bohusläns Regemente fr o m 1901 års härordning fram till regementets avveckling 1992.

STRIDER OCH SLAGFÄLT I BOHUSLÄN Beskriving av de strider som utkämpats i Bohuslän och den taktik och stridsteknik som använts under årens lopp.

FÖRSVARSLINJEN UDDEVALLA – VÄNERSBORG UNDER 2:A VÄRLDSKRIGET Dokumentation av försvarslinjen, kartor, ritningar, foton m m.

LITTERATUR OM BOHUSLÄNS REGEMENTE Litteraturförteckning över de böcker där regementet och dess verksamhet belyses.Se förteckning.

BOHUSLÄN UNDER BEREDSKAPSÅREN ”Vi som var med berättar”. Bandinspelade intervjuer med ett urval av de som tjänstgjorde vid regementets krigsförband under aktuell tid.

EFTERKRIGSTIDEN ”Vi som var med berättar”. Bandinspelade intervjuer med ett urval av de som tjänstgjorde vid regementet under perioden 1945-1992.

SKREDSVIKSBASEN senare benämd GULLMARENS ÖRLOGSDEPÅ (ÖGull) Från 1953 till 1985 och tiden efter ”nedläggningen” till idag.

DOKUMENTATION Ständigt pågående insamling av fotografier från regementets verksamhet under tiden i Backamo fram till 1913 och i Uddevalla till 1992.

Vi är intresserade av om någon i sina gömmor har brev eller vykort, skrivna av soldater eller befäl, som vi kan få låna för dokumentation. Kontakta gärna museet om du kan bidraga med något till ovanstående projekt. Studerar du på gymnasie, universitet eller högskola finns det intressanta uppgifter som kan ställas till förfogande.