Logo Bohusläns försvarmuseum

Människor, miljöer och regementen

Bohusläns regemente i Uddevalla 1940-1992. Regementet flyttade 1913 från Backamo till Uddevalla. Fram till regementets nedläggning 1992 skedde  stora förändringar inom såväl samhälle som inom regementsområdet. Här dokumenteras den lokala utvecklingen.

295 kr

Priser inklusive moms.