Logo Bohusläns försvarmuseum

Konglig Bohus Läns Regemente – Sotenäs kompani 1727-1901

Dokumentet ger en mycket klar bild av hur indelningen i rotar var upplagd samt hur de olika   gårdarna, deras boställen, rotehemman, soldattorp samt rusthåll införlivades i det system som indelningaverket införde i riket.

290 kr

Priser inklusive moms.