Logo Bohusläns försvarmuseum

Backamo och Bohusläns regemente 2.0

Utkommen mars 2018.

Redaktör J O Rune Hasslöf

285 kr

Priser inklusive moms.