Tillbaka till startsidan

Litteraturförteckning

Vårt regemente förekommer i förvånansvärt många böcker. Vi har hittat mer än hundra böcker, där regementet omnämnes på ett eller annat sätt, alltifrån 1700-talet fram till våra dagar.

Här nedan följer en förteckning över dessa böcker. Fler böcker finns sannolikt. Du är välkommen att komplettera förteckningen på vår mailadress. Vänligen uppge då titel, författare och förlag med årtal för tryckningen.

 

TITEL

FÖRFATTARE MOTSV

FÖRLAG MOTSV

100 år med Bohusläningen. Glimtar ur vår bygds historia 1878-1978.

Wilhelm Hansson,
Eric Jonsson, Sven Lidman

Bohusläningens AB,
Uddevalla 1978.

Anteckningar om Bohuslän från forntid till nutid.

Josef Axelsson

Kyrkliga förbundets bokförlag 1991.

Anteckningar rörande Svenska Regementenas Historia.

J Mankell

 

1866 (2 uppl).

Arméns förband, skolor och staber.

Björn Holmberg

Stockholm 1993.

ATHENA och ARES.            

 

-

Statens Förhistoriska Museer Skrift nr 3.  Centraltryckeriet Borås 1999.

Backamo 1900-1913. Vykort beskriver ett militärläger.

Bengt Lundin

1989. Alingsås.

Backamo. En introduktion till lägerplatsen och dess historia 1724-1994.

J O R Hasslöf

Stiftelsen Backamo lägerplats. Uddevalla Tryckeri 1994.

Backamo. Kungl Bohusläns regementes övningsplats 1724-1913.

-

Grönt häfte.

Backamo lägerplats. Kulturhistorisk utredning.

Tomas Brandt,                    Bohusläns museum 1992.

TH-tryck, Uddevalla 1992.

Backamo och Bohusläns regemente

J O R Hasslöf              
P J Norberg

Backamo Vänner, Uddevalla 1996.

Bahus-Läns Beskrivning af

Johan Oedman

Stockholm hos Lars Salwins på egen kostnad 1746. Faksimiltryck utfört å Ture Malmgrens boktryckeri, Uddevalla 1910.

Beredskapsminnen. Dokumentation av beredskapstiden 1939-1945 genom studieförbundet Vuxenskolan

Vuxenskolan i Västsverige

1984-1985

Bilder som talar. Om en svunnen tid och dagens Uddevalla 1986.

Olof Forser, Medborgarskolan.

-

Bland bohuslänska bönder på Karl XII:s tid.

Sven Rydstrand

Uddevalla Tryckeri 1977.

Bohusbrigaden

Bohusläns regemente

Uddevalla 1967-1969.

Bohuslän

Brevskolan

Tibatryck AB, Stockholm 1981.

Bohuslän

Ulf G Eriksson

Brevskolan. Tibatryck AB, Stockholm 1987.

Bohuslän. En jubileums- skrift.

Bohusläns Gille 1907, 7/3 1957. Stockholm.

Barneviks Tryckeri, Uddevalla 1957.

Bohusläns från Nordre älv till Svinesund.

-

Liber, Stockholm 1985.

Bohusläningarna 1927. Porträttgalleri.

-

Wald Zackrissons Boktryckeri A-B, Göteborg 1928.

Bohuslän i ord och bild.

Arne Gadd

Bonniers Boktryckeri 1976, Stockholm.

Bohuslän i våra hjärtan. Ett porträtt av Göteborg och Bohuslän.

Göteborgsposten

Esselte Wezäta AB 1980.

Bohusläns föreningsarkivs artikelsökregister.

Gunnar Klasson

Bohusläns museum.

Bohusän genom 100 år.

Wilhelm Hansson

Zindermans 1970.

Bohusläns historia.

Erik Lönnroth

Almqvist och Wiksell Boktryckeri AB, Uppsala 1963.

Bohusläns historia (I-)II

Wilhelm Berg

Elanders Boktryckeri, Göteborg 1915.

Bohusläns historia och beskrifning.

Axel Emanuel Holmberg

Örebro N M Lindh 1867. Nytryck i faksimil år 1979. Wikströms Bokbinderi AB, Uddevalla.

Bohusläns historia 2.

Wilhelm Berg

Elanders Boktryckeri, Göteborg 1915.

Bohusläns krönika. Ett årtusendes kulturhistoria.

Eskil Olén

Lundbergs Boktryckeri, Göteborg 1918.

Bohusläns regemente. Namnrulla: år 1897, 1898, 1905, 1909, 1911, 1915.

-

Uddevalla 1897-1915.

Bohusläns regemente. Personalrulla 1921-1992.

Redigerad av löjtnant Eric Peterström

Bohusläns regementes historiekommitté. Bohusläningens Boktryckeri AB, Uddevalla 1992.

Bohuslän. Årsbok 1993. Historia i länet.

Bohusläns Hembygdsförening och Bohusläns museum.

Risbergs Tryckeri AB, Uddevalla 1993.

Bohus regemente. Recension av "Backamo och Bohusläns regemente" (Hasslöf, Norberg).

Kent Andersson

Släkthistoriskt forum 1998.

Båtsmän, ryttare och soldater. Släktforskaren och de militära källorna.

Sveriges släktforskarförbund.
Årsbok 1988.

-

Carl X Gustafs-monumen- tets invigning i Uddevalla tisdagen 31 aug 1915.

-

Centraltryckeriet, Stockholm 1915.

Den gamla krigsmakten: En översiktlig beskrivning av den svenska försvars- organistionen 1521-1901.

Gunnar Artéus

Militärhögskolan, Stockholm 1985.

Denkwurdigkeiten des Fledzugs gegen Schweden im Jahr 1788.

Carl von Hessen

Flensburg 1789.

Den norske haers kampe 1808-09 og 1814.
(Hvodan svendskehadet blev till og gjennem Aarhundreder voxte)

Rudolf Muus

J Aass. Kristiania 1905.

Den svenska armén i krig och fred.

Chefen för armén.

Arméstabens informations- avdelning 1988.

Det var Bohus Bataljon.

 

-

Halmstad 1941.

Det var Bohus Bataljon.

Ragnar Linder

Egilsförlaget, Stocksund 1948.

Det var en gång....Ett soldattorp berättar. Kungl Bohusläns regemente.

Olof Forser

1993

Det var en gång.... Samling vid torpet.

Olof Forser

1992

Dräkt och uniform.

Erik Bellander

P A Norstedt och söner, Stockholm 1973.

En bok om Bohuslän.

Sven Schånberg

Bohusläningens AB, Uddevalla 1963.

En lägerplats i fredstid.

Ture Malmgren

Artikel i Bohusläningen mars-april 1884.

Ett litet fotoalbum om Uddevalla (1) --4

Lennart Odinger

Del 2: Bohusläningens Boktryckeri AB, Uddevalla. 
Del 3: Media Print, Uddevalla 1995.Del 4: Media Print, Uddevalla 1999.

Familjen Giusti 1655-1814.

Holger Rehnberg

Fäldt/Wallgren. Grafisk form och tryck: Bohuslän 5, Uddevalla 1997.

Flyg och flyktingar 1939-1945

Terje Fredh

Förlag Terje Fredh, Lysekil.

Fra en svunnen tid. Sagn og optegnelser.

O A Överland

Cammermeyer. Kristiania 1888.

Fra krigstidens Koster 1940-1945.

Aksel Fronth

Kulturförvaltningen Strömstad 1998.

Fredrikstad festning under den svenske okkupasjon 1814-1815.

Jens Meinich

Gröndahl. Oslo 1943.

Fredriksteen i beleiringen 1814: en officiel rapport med historiske bemaerkninger.

B M Schnitler

Chr. Gröndahl. Christiania 1826.

Fredriksten; festning med aenrik historie.

Frank Kiel Jacobsen

Cappelen. Oslo 1988.

Från fornborgar och skansar till fästningar och slott. Del I.

Olof Forser

1995

Från gamla mötesplatser.

Oscar Thomas Erhard Byström

Stockholm 1914.

Från Gröna Dragoner till Bohus Bataljon.Ett krönikerspel om Bohusläns regemente.

Axel Flodén

Barneviks Tryckeri, Uddevalla 1961.

Från Campementsplats till Militärt samhälle. Backamo 1816-1913. Mark, byggnader och anläggninar.
(Se källor och litteratur i denna bok).

Lennart Gabrielsson

Backamo Vänner.
MediaPrint Uddevalla AB, 2000.

Från Narva till Fredrikshald.

Emma Lindskog

Lindblad. Uppsala 1917.

Fräkne bygd och folk i gången tid.

Herbert Christensson

Barneviks Tryckeri, Uddevalla 1954.

Felttogene 1716 og 1718.

J O Wahl

Gröndahl & sons bogtryckeri. Kristiania 1903.

Föreskrifter och formulär för kompaniexpeditionerna, äfvensom dermed likställde expeditioner vid Kongl Bohusläns regemente.

-

Bohusläns regemente - Uddevalla 1882.

Förvaltningsbestämmelser vid Kungl Bohusläns regemente.

-

Uddevalla 1909.

Gamla mötesplatser XII:Backamo.

Jan von Ko´now

Folkförsvaret nr 1/1969.

Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige.

Carl Martin Rosenberg

1882-1883.

Gränslös vänskap i skuggan av kriget.

Gun Wigström

Warne förlag. Centraltryckeriet Borås 1996.

Gyldenlövefejden: en samtida källas vittnesbörd.

Anders Edstam

Carl Zakariasson. Ed 1977.

Gyldenlöwefejden 1675-1679.

-

Orange häfte 1983.I 17 museum.

Göteborgs och Bohus läns Kalender 1890.

John Kleberg

1983 faksimil från 1890.

Göteborgs och Bohus läns Kalender 1902.

John Kleberg

Bonniers Tryckeri 1901.

Göteborgs och Bohus läns Kalender 1914.

Ernst Hörman

Elanders Tryckeri 1914.

Göteborgs och Bohus läns Kalender 1939.

Hubert Lärn

Elanders Tryckeri 1939.

Göteborgs och Bohus läns porträttgalleri 1935.

-

Joh A Svenssons Boktryckeri, Halmstad 1935.

Hav och kustbygd 1940-1945.

Terje W Fredh

Terje W Fredh 1993.

Historien om Uddevalla.

Ulf G Eriksson,                     Gunnar Klasson

FW-förlaget 1995.

Hjärtums historia.

Nils Svenungsson

-

IB 77. Ett kompletterande särtryck.

-

Arménytt nr 4/78.

I krigets kölvatten.

Terje W Fredh

Terje W Fredh 1992.

Inlands, Fräkne och Torpe härader.

Johan Fredrik Hallenborg

Uddevalla 1923.

Inledningen till svenska krigslagfarenheten.

-

Tryckt hos Peter Hesselberg, Stockholm 1765.

Interneringsläger 1945 Backamo, Grunnebo,

Under redaktion av     
öv G Smedmark

Kungl Bohusläns regementes historiekommitté. Barneviks Tryckeri AB, Uddevalla 1963.

Karl XII. En biografi.

Bengt Liljegren

Historiska Media. Lund. 2000.

Karl Gerhards minnen från beredskapen.

Karl Gerhard

-

Karolinen Rehnskiöld

 

Jan von Konov

Förlag Jan von Konov. Abrahamsons Tyckeri AB, Karlskrona 2001.

Kaserner, baracker och hyddor. Svenska soldat- boningar under fyra århundraden.

Ejnar Berg

Armémuseum, Almqvist och Wiksell 1981.

Kongl Bohus Läns Regemente
Indelningsverk 1727-1901

Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Stig Gabrielsson, Bror Hansson, J.O. Rune Hasslöf och Gunnar Höök

Backamo Vänners förlag.
Mediaprint, Uddevalla AB 2001
ISBN 91-972930-2-4

Kongl Bohus Läns Regemente
I fält och till sjöss 1676-1814

Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Stig Gabrielsson, Bror Hansson, J.O. Rune Hasslöf och Gunnar Höök

Backamo Vänners förlag.
Mediaprint, Uddevalla AB 2004
ISBN 91-972930-4-0

Kongl Bohus Läns Regemente
Fräkne Kompani 1727-1901

Huvudförfattare Bror Hansson. Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Stig Gabrielsson, och J.O. Rune Hasslöf

Backamo Vänners förlag.
Munkreklam AB, Munkedal 2005
ISBN 91-972930-5-9

Kongl Bohus Läns Regemente
Södra kompaniet 1727-1901

Huvudförfattare J. O Rune Hasslöf. Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson och Sven Lumsden.

Munkreklam AB, Munkedal 2006
ISBN 91-972930-6-7

Kongl Bohus Läns Regemente
Stångenäs kompaniet 1727-1901

Huvudförfattare J. O Rune Hasslöf och Lennart Gabrielsson
Redaktionskommitté:Tore Almius och Sven Lumsden

Munkreklam AB, Munkedal 2008
ISBN 91-978-91-972930-7-5

Krigsmäns erinran. Beredskapen 1939-1940.

Åke Williams

Göteborgs-Posten.Tre Böckers Förlag AB 1989.

Kungl Bohusläns regemente 1661-1911.

H E Uddgren

Kungl Boktryckeriet P A Norstedt och söner 1911.

Kungl Bohusläns regemente 1661-1920. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar.

W Zetterberg, H E Uddgren.

Hallmans Boktryckeri AB, Uddevalla 1922.

Kungl Bohusläns regemente och dess hembygd del 1-IV

Kungl Bohusläns regementes historiekommitté.

I:1953, II:1956, III:1961, IV:1992.

Kungl Bohusläns regemente och dess hembygd 1962.

C A Berglund

Kungl Bohusläns regementes historiekommitté.

Kungl Bohusläns regemente 1661-1961. Trehundraårsjubiléet 25-27 aug 1961.

Kungl Bohusläns regementes historiekommitté.

BarneviksTryckeri AB 1961.

Kungl Bohusläns regementes soldathem

-

Uddevalla 1960.

Kungl Bohusläns regementes soldathem i 40 år. Årsredogörelse 1960.

-

Soldathemmet 1960.

Kungl Bohusläns reg, vägledning för nyinryckta.

Bror Erhard Björklund

Bohusläningens Tryckeri 1945. Barneviks Tryckeri 1962.

Landstormsbefäl och FBU-are.

Carl-Axel och Holger Rehnberg.

Tr AB Västkusten, Uddevalla 1964.

Lantvärnet 1808-09

G Samuelsson

Uppsala 1944.

Lilja på Tanums kompani.

Anders Lilja

Lerums Boktryckeri 1960.

Lite Gullregn
Kap Melins system handlar om  I 17.

Karl Gerhard

Stockholm 1961.

Ljungskilebygden

Ljungskileortens Hembygdsförening.

Bohus-Tryck, Uddevalla 1982.

Ljungskilebygden 1900-1982.

Lennart Wockatz

Ljungskilebygdens Hembygdsförening 1982.

Ljungskileortens hembygdsförenings årsböcker och minnesböcker.

 

-

Ljungskileortens hembygdsförening.

Lägerintruktioner för Kongl Bohusläns regemente under dess möten och öfningar å mötesplatsen Backamo.

-

Uddevalla 1890.

Lägerintruktion för Kongl Bohusläns regemente under dess vapenöfningar å  Backamo.

-

Uddevalla 1901.

Medlemsblad Bohusläningarna 1942-- ("Kamrattidningen")

-

Regementets kamratförening.

Militärt kring 1905. Militära förberedelser och åtgärder i samband med unionskrisen.

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning.

Hörsta förlag. Rozo Boktryckeri AB, Stockhokm 1958.

Minne af fältväbelen vid Bohusläns regemente... Christ. Stjernman. Uppläst vid hans begrafning i Ljungs kyrka den 30 december 1808.

Johan Magnus Frändén

Göteborg 1809.

Minnen från Backamo 1940-1941.

Reinhold Rydingsvärd

Göteborg 1941.

Minnen och bilder (I)-II.

Tage Berglund

FW-förlaget. Bohusläningens Boktryckeri AB, Uddevalla 1983.

Minnesbilder från Ljungskilebygden.
Kuriosa om några byggnader på Backamo lägerplats.

Per Norberg

Skriftserie - 1995.

Minnesbilder från Ljungskilebygden.
Vart tog underofficerspaviljongen på Backamo vägen?

Per Norberg

Skriftserie - 1999.

Märkliga händelser från år 1873.

Herman Rudebeck

Hallmans Boktryckeri, Uddevalla 1940.

Möte med Bohuslän.

Erling och Edvard Matz

Svenska Turistföreingen. Almqvist och Wiksell Tryckeri AB, Uppsala 1992.

Namnen bakom kvarteren i Uddevalla

Studiecirkel på sjömans- kyrkan

SKS

Namnrulla. Bohusläns regemente.

-

Uddevalla 1897-1915

Namnrulla. Kungl Bohusläns regemente.

-

Uddevalla 1916-1917.

Nordisk Familjebok.

 

-

1904-1926.

Några glimtar från Kungl Bohusläns regemente.

Olof Forser

1996-1997.

Officerare emellan. En etnologisk studie av efterkrigstidens regementsliv vid I 3, I 11 och I 17.

Sören Jansson

Armémuseum rapport nr 5, 1993.

Om Backamo och andra mötespatser samt om lägerliv, övningar m m under fredstjänstgöringen vid Kungl Bohusläns regemente.

H E Uddgren

Hallmans Boktryckeri 1926.

Om manskapsbarackerna på våra mötesplatser.

Axel Ludvig Evald Stridbeck

Ur Tidskriften i militär sjukvård. Stockholm 1899.

Om Svenska härens hälsovård med särskild hänsyn till de militära etablissemnten.

Edward Mårten Edholm

Stockholm 1880.

Porträttgalleriet på Officersmässen
vid Kungl. Bohusläns Regemente

Redigerad av Kristian Bernstone och
Gunnar Höök med hjälp av Leif
Westbring

Backamo Vänners förlag.
Mediaprint Uddevalla AB 2002.

Posten på Backamo 1884-1963. Ur minnen från Grinneröd.

Enis Mattsson

Ljungskileortens hembygdsförening, 1992.

Posthistoria från Inlands Fräkne och Inlands Torpe härader. Posthistorisk serie nr 229.

Erik Lindgren

Växjö 1994-

Pytt-i-panna à la Bohusläns regemente, anrättad och stuvad av 154 Berg.

Yngve Carl Hans Berg

Uddevalla 1931.

På post för Sverige. Återblick på beredskapsåren.

Stig Kärrberg

Lindgren och Söner AB, Mölndal 1994.

Regemente och bygd under tre sekel.

L Wockatz

Uddevalla 1961.

Regementet och hembyg- den. Vi öppnar vårt museum.

-

Invigningen 1983.

Regementsinstruktioner för Kongl Bohusläns regemente.

-

Uddevalla 1905 samt 1917.

Regementsintruktioner för Kongl Bohusläns rege- mente.

-

Uddevalla 1917.

Regementsinstruktioner för Kongl Bohusläns regemente under vapenöfningar å Backamo.

-

Uddevalla 1905.

Regementssömmerskor på Backamo.

Birgit Olsson

1978

Rättfärdigheten pröfwad och belönad af kärleken. Predikan på tredje bönedagen 1928, hållen såsom afsked inför Bohus läns kongl. regimente på mötesplatsen Backamo, af And. Jac. Broman.

Jacob Anders Broman

Tryckt på officers-corpsens begäran och bekostnad. Uddevalla 1828.

Slaget vid Lund. Ett mord och icke ett fältslag.

Claes Wahlöö och Göran Larsson

Historiska Media Wallin och Dalholm, Lund 1998.

Slaget vid Uddevalla 1677.

Nils Axel Kullberg

Thimgren-Hultman, Stockholm 1851.

Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket. Första och andra bandet. Faksimilutgåva med register 1988.

C Grill (1817-1907). Landsarkivet i Göteborg och Sveriges släktforskarförbund.

Karlstads-Tidnings AB, Karlstad 1988.

Svenska Armén genom tiderna

Redaktör Ragnar Sjöberg

Skånetryckeriet AB, Malmö 1949.

Svenska Arméns Kaserner och Mötesplatser.

Gustaf Raquette

Stockholm 1897.

Svenska Arméns Officers- Underofficers- och Musikkårer samt Civilmilitär personal.

Fred Koraen och Otto Syrén

Vexiö, diverse årgångar.

Svenska arméns regementen. Regementstraditioner.

Carl Herlitz

Militärhistoriska förlaget Stockholm 1967.

Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred.

Lars Ericsson.
Historiska Media.

1995 Wallin och Dalholm.

Svensk officersmatrikel 1. Generalitetet. General- staben och infanteriet.

Severin Hallberg

Hasse W Tullbergs förlag. Stockholm 1921

Svenska officersmässar.

Lars Halén

1998

Svenskt beväringsliv.

Wilhelm Cederschiöld

Albert Bonniers förlag 1905.

Svenskt porträttgalleri del VII, armén.

Otto Bergström

Hasse Tullbergs förslag, Stockholm 1902.

Sveriges försvar
(3 volymer).

C W Kleen och E H K:son Björn

Bokhandelscentralen Stockholm 1927-1928.

Sveriges militära beredskap 1939-1945.

Redigerad av Carl-Axel Wangel.

Militärhistoriska förlaget.

Sångbok för Kungl Bohusläns regemente.

Axel Flodén

1945

Sång och spel. Från mäss och hed. Arméns visor under 100 år.

Christian Braunstein, Försvarsmakten.

Hallvigs Reklam AB, Sala 1995.

Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland.

Edvard Matz

Svenska Turistföreningen. Rabén och Sjögren 1975.

Tio dagar som skakade Göteborg.
(Västsveriges sista krig
bl a slaget vid Kvistrum).

Bertil Holmström, Rolf Gustafsson

Warne förlag 2000.

Tre marschvisor för bohusläningarna.

Sten Frykberg

AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm.

Tyttebärkrigen. Det norske felttog i Sverige 1788.

Georg Apenes, Tore Dyrehaug

H Aschehoug och Co 1988.

Uddevallabilder 1988-1992.

ABF Fotoklubb

Bohusläningens Boktryckeri, Uddevalla 1992.

Uddevallabilder 1993-1996.

ABF Fotoklubb, Jack Borlinger

Risbergs Tryckeri AB, Uddevalla 1996.

Uddevalla förr - en bilder- bok.

Hugo Olsson

Bohusläns museum. Risbergs Tryckeri AB, Uddevalla 1983.

Uddevalla genom århundraden.

Gustaf E Karlsson

Uddevalla kulturnämnd.

Uddevalla med omnejd i svensk litteratur.

Vilhelm Jacobowsky

Elanders Boktryckeri, Göteborg 1917.

Uddevalla - staden vid Byfjorden.

Holger Rehnberg

Bohusläningens Boktryckeri AB 1986.

Uddevalla stads historia I-III.

Sten Kristiansson

Barneviks Tryckeri: I-1951, II-1953, III-1956.  Nytryck faksimil: I-III-1994.

Uddevalla stads historia (1860-1998).

Martin Åberg på uppdrag av Uddevalla kommun.

Media Print, Uddevalla AB 1997.

Uppdrag I 17 slutfört. 1661-1992. Ett bygderegemente går ur tiden.

"Den fantastiska elvan" årskurs 3, Agnebergsskolan.

1992

Uppgifter rörande svenska krigsmaktens styrka, samman- sättning och fördelning sedan slutet av femtonhundratalet

Julius Mankell (1828-1897)

C M Thimgren, Stockholm 1865.

Vad kostar det?

Lars O Lagerqvist - Ernst Nathorst Böös

Stockholm 1997

Vardagsliv i Backamo

Edvard Zackrisson

Uppsala 1955.

Vikarvet. Årsbok nr 33 1984-1987.

-

Melanders Boktryckeri AB, Lysekil 1988.

Vikarvet. Årsbok 1960-1961.

-

Lysekils nya Tryckeriaktiebolag, Lysekil 1962.

Vitsord om kunskaper och tjänstgöring tilldelade Gustaf Flodén regpastor vid Kungl Bohusläns regemente.

-

Göteborg 1890.

Vyer från hedar, moar och slätter.

Ejnar Berg och Jan von KonoW

Stockholm 1996.

Vårt Bohuslän. Lärobok i hembygdskunskap.

Per Gust Berggrén

Hallmans Boktryckeri A-B, Uddevalla 1923.

Västra militärområdet. En regions historia ur försvarsperspektiv.

-

All-Kopia, Skövde 1993.Tillbaka till startsidan