Tillbaka till startsidan

Bohusläns Regemente
Kavalleriet

Bohuslän-Jämtlands kavalleriskvadron 1661-1670
|
Bohusläns kavallerikompani 1670-1674
|
Riksänkedrottningens livregemente till häst 1674-1720

Dragonerna

Skåne-Bohuslän-Jämtlands dragonregemente 1661-1670
|
Skåne-Bohusläns dragonregemente 1670-1679
|
Bohusläns dragonskvadron 1679-1720

Bohusläns kavalleri- dragonregemente 1720-1727
|
Bohusläns dragonregemente (Gröna dragonerna) 1727-1791
|
Bohusläns regemente 1791-199

Redan 1614, då Bohuslän var norskt, bildades det första "Bahusiske regiment". Detta avvecklades vid fredsslutet 1658 i Roskilde.

Standaret ovan till vänster är ett Livstandar som först av Riksänkedrottningens Livregemente till häst.

Fanan ovan till höger är Bohusläns Dragonskvadrons kompanifana, modell 1686. Regementets vapen ovan i mitten är tillika landskapet Bohusläns vapen. Skillnaden mot regementes fana beror på att en ändring skedde under 1962 efter mångåriga diskussioner och forskningsinsatser. fanbarare2.jpg (5166 bytes)

Fanan till vänster är regementets sista, fastställd och överlämnad 1961 vid regementets 300-årsjubileum. Fanan bär regementets segernamn - Lund 1676, Landskrona 1677, Helsingborg 1710, Gadebusch 1712 och Svensksund 1790. Fanduken domineras av svärdet, tornet och lejonet, symboliserande tre viktiga soldategenskaper - tapperhet, uthållighet och mod.

Regementets enheter övades på ett flertal platser fram till början av 1700-talet då Backamo blev en mer permanent övningsplats. Detta gällde fram till 1913 då regementet förlades till Uddevalla.

Är du intresserad av att studera regementets historia se vår litteraturförteckningTillbaka till startsidan