Tillbaka till startsidan

Böcker till försäljning på Backamo Lägerplats

Beställ på tel 0522-234 20 alt mobil 070 654 0457 eller E-postadress: lagerplatsen@telia.com
Porto tillkommer på de priser som är angivna nedan.

Konglig Bohus Läns Regemente

Södra kompaniet 1727-1901

Huvudförfattare:

J. O. Rune Rune Hasslöf Redaktionskommitté:
L Gabrielsson, S Lumsden
295:-

Konglig Bohus Läns Regemente

Fräkne kompani 1727-1901

Huvudförfattare:

Bror Hansson Redaktionskommitté:
L Gabrielsson, S Gabrielsson
J. O. Rune Rune Hasslöf, G Höök
225:-

Konglig Bohus Läns Regemente

I fält och till sjöss 1676-1814

Redaktionskommitté:

L Gabrielsson, S Gabrielsson
B Hansson, J. O. Rune Rune Hasslöf
G Höök
190:-

Konglig Bohus Läns Regemente

Indelningsverk 1727-1901

Redaktionskommitté:

L Gabrielsson, S Gabrielsson
B Hansson, J. O. Rune Rune Hasslöf
G Höök
170:-

Porträttgalleriet på Officersmässen vid Kungl. Bohusläns Regemente

Redigerad av:

Kristian Bernstone, Gunnar Höök m.h.a
Leif Westbring
150:-

Från Campementsplats till Militärt samhälle.

Backamo 1816-1913. Mark byggnader och anläggningar.

Författare:

Lennart Gabrielsson
295:-

Med Nordstjärnan tvärs över styrbord

Författare:

Ernst Helgesson
200:-

Familjen Giusti

En västsvensk krönika 1655-1814

Författare:

Holger Rehnberg
100:-

Uddevalla Natur- och Kulturguide

- 60:-


Tillbaka till startsidan