20150515_torpSoldattorp nr 57, Löfhem Lunna rote, är från 1775. Det ingick i livkompaniet, Solberga socken, och flyttades till Regementsparken 1921. Det består av ett rum och kök, fähus och lada i en länga. I kammaren och köket finns samlat möbler och bruksföremål från olika soldattorp i regionen. Miljön ger inblick i hur en indelt soldat och hans familj levde.