Vårt regemente förekommer i förvånansvärt många böcker. Vi har hittat mer än hundra böcker, där regementet omnämnes på ett eller annat sätt, alltifrån 1700-talet fram till våra dagar.

Här kan du hämta en förteckning över dessa böcker. Fler böcker finns sannolikt. Du är välkommen att komplettera förteckningen på vår mailadress. Vänligen uppge då titel, författare och förlag med årtal för tryckningen.

Word dokument:

LITTERATURLISTA

PDF fil:

LITTERATURLISTA