Bokbeställningar kan göras via bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com även då museet är stängt.

BFMkatalog2015Nedan följer ett urval av böcker,
för att se hela vårt sortiment av böcker och skivor
beställ vår katalog via e-post

Kampanjen på ”Gröna serien fortsätter”!
Vid köp av två eller fler böcker i serien medföljer bonusboken
”Vi gjorde det bästa vi kunde med det vi hade”.

********************************************************************************************************

Extra information ang.

omslag medlemsblad    Bohusläningarna 1942 – 2015

Inskanningen av gamla nummer av tidningen är nu klar och kan köpas via Försvarsmuseet. E-post eller Tfn 0522-380-10

Priset är 150: för 2 DVD alternativt 200: för ett USB-minne.

 

*********************************************************************************************************

Nyss utgiven!

             

 

 

 

 

 

Pris 120 kr.

 

NY BOK!

”RYTTARE I BOHUSLÄN”

Utkommen i år!

När kvinnor blev rusthållare och kungen bakade succariebröd 

Ryttare i Bohuslän, som nu presenteras, skildrar sockenvis rusthåll samt boställen och torp i Bohuslän, deras innehavare och rusthållare vid fyra bohuslänska ryttarkompanier från indelningsverkets införande på 1680-talet till 1720-talet. Kompanierna ingick tidigare i Rutger von Aschebergs värvade kavalleriregemente. Detta förband indelades efter beslut 1684 med fyra kompanier i norra Halland och fyra kompanier i Bohuslän.
Ryttartorp, som inrättades ̶  ofta bortom ära och redlighet, var få. Men genom Lantmäterimyndighetens försorg, hamnade de fåtaliga torpen på s.k. ”Geometriska avmätningar”, något som vi idag kallar kartor. Kartorna illustrerar in- och utägor och i flera fall gårdarnas belägenhet. Ryttartorpet Djupedal under Backa hemman i Ucklums socken och tillhörande Livkompaniet är ett exempel, som visar dåtida geografiska mycket åtskilda boställen för rusthållare respektive ryttare.
 En aspekt som diskuteras är om kvinnor kunde antas som rusthållare?  En annan är vilka krav som ställdes på rytteriets hästar och betydelsen av underhåll och tross för kamp i ofärdstider? Läsaren får här svar på fler frågor genom denna studie.
De krig, som Sverige förde under perioden och som enheter ur regementet deltog i, får här sin historieskrivning. De bohuslänska ryttarnas insatser och krigsrörelserna i Bohuslän under det stora nordiska kriget 1700 ̶  1718 redovisas. Uppladdningen inför fälttågen i Norge 1716 och 1718 ägnas eget kapitel. Ett utdrag ur domböcker vittnar om såväl lönskaläger som tvångsvärvningar, vägproblem, vådaeld och annat som tillhörde några av vardagslivets mer tvivelaktiga sidor liksom en del tvister mellan rusthållare och ryttare.
Den matglade läsaren får Karl XII:s recept på hur man bakar sucariebröd. Och om Rutger von Aschebergs liv och leverne berättar redaktören i ett särskilt tillägg.
Pris 285 kr

20180313_142129_resized Backamo och Bohusläns regemente 2.0

 Utkommen mars 2018.

 Redaktör J O Rune Hasslöf

 Pris 285 kr

– – – – – – – –

Lane_l

  Konglig Bohus Läns Regemente
Lane kompani 1727-1901

  HEDERSOMNÄMNANDE ÅRETS BOK 2015 ! Läs här..

  Redaktör J O Rune Hasslöf

  Pris 275 kr
Läs förordet!

– – – – – – – – – – –

Bild (173)

 Bohus len – I krig och fred

 Många års historiestudier. ”Bohus len var ofta mitt i kriget”

 länktips: Nättidningen Svensk Historia

 http://svenskhistoria.se/bohuslan-under-norsk-tid/


J O Rune Hasslöf

  Pris 350 kr.

 Se innehållsförteckningen!       Läs recension

manniskor_miljoer_l Vald till ÅRETS BOK 2014 

 Människor, miljöer och regementen
Bohusläns regemente i Uddevalla 1940-1992. Regementet flyttade 1913 från Backamo till    Uddevalla. Fram till regementets nedläggning 1992 skedde  stora förändringar inom såväl samhälle   som inom regementsområdet. Här dokumenteras den lokala utvecklingen.

Pris 295 kr

 

  Konglig Bohus NyaTanum_lLäns Regemente
  Tanums kompani 1727-1901
Här dokumenteras befäl och soldater vid Tanums kompani – eller som det från 1830-talets  mitt kallades – 7.kompaniet.

 

Pris 295 kr

 

 KonNySotenasbild_lglig Bohus Läns Regemente
  Sotenäs kompani 1727-1901
Dokumentet ger en mycket klar bild av hur indelningen i rotar var upplagd samt hur de olika   gårdarna, deras boställen, rotehemman, soldattorp samt   rusthåll  införlivades i det system som indelningaverket införde i riket.

Pris 290 kr


NyaBullare_l Konglig Bohus Läns Regemente
  Bullarens kompani 1727-1901
Boken Bullarens kompani berättar om hur indelta knektar,
anställt befäl hade det på sina boställen 1727-1901

Pris 295 kr

 

  BorgbyggBorgbygget på kvarnberget bild 3et på Kvarnberget.
  Bohusläns regemente i Uddevalla 1900-1940

 

Pris 275 kr

 

NyaLiv_l Konglig Bohus Läns Regemente Livkompaniet 1727-1901
Bok 6 i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk
För hembygdsföreningar som köper minst 10 ex är priset 175:- per st.

 

Pris 270 kr