Redan 1614, då Bohuslän var norskt, bildades det första ”Bahusiske regiment”.
Detta avvecklades vid fredsslutet 1658 i Roskilde.
Regementets enheter övades på ett flertal platser fram till början av 1700-talet då Backamo blev en mer permanent övningsplats. Detta gällde fram till 1913 då regementet förlades till Uddevalla.
Är du intresserad av att studera regementets historia se vår litteraturförteckning.

gafana2

 

Livstandar som förts av Riksänkedrottningens Livregemente till häst.

 

 

Kavalleriet

Bohuslän-Jämtlands kavalleriskvadron 1661-1670
Bohusläns kavallerikompani 1670-1674
Riksänkedrottningens livregemente till häst 1674-1720

Dragonerna

Skåne-Bohuslän-Jämtlands dragonregemente 1661-1670
Skåne-Bohusläns dragonregemente 1670-1679
Bohusläns dragonskvadron 1679-1720

Bohusläns kavalleri- dragonregemente 1720-1727
Bohusläns dragonregemente (Gröna dragonerna) 1727-1791
Bohusläns regemente 1791-199

 

bohusl1

Bohusläns Dragonskvadrons kompanifana, modell 1686.

 

 

vapenskold

 

Regementets vapen är tillika landskapet Bohusläns vapen. Skillnaden mot regementes fana beror på att en ändring skedde under 1962 efter mångåriga diskussioner och forskningsinsatser.

 

 

 

fanbarare2

Fanan  är regementets sista, fastställd och överlämnad 1961 vid regementets 300-årsjubileum. Fanan bär regementets segernamn – Lund 1676, Landskrona 1677, Helsingborg 1710, Gadebusch 1712 och Svensksund 1790. Fanduken domineras av svärdet, tornet och lejonet, symboliserande tre viktiga soldategenskaper – tapperhet, uthållighet och mod.