Tillbaka till startsidan

Soldatregister

soldat
Distinktionskorpral 40
Lignell. Stångenäs kompani

Vi utforskar och kartlägger den militärorganisation som går under benämningen Yngre Indelningsverket och som sträcker sig under tidsperioden 1685 till 1901.

Vi söker uppgifter om dragoner, soldater och båtsmän, som varit anställda i Bohuslän vid denna tid. Vidare söker vi uppgifter om deras familjer, hustrur, barn och föräldrar.

Dragonerna, soldaterna och båtsmännen tjänade för olika gårdar, rotar, och i roten låg ett torp-ställe där de bodde under tjänstgöringstiden. Även detta torpställe söker vi.

Vi är angelägna att komma i kontakt med människor, som har soldater från denna tid i släkten och har berättelser, foton, brev eller kanske vykort bevarade som vi kan få låna, för dokumentation.

Vi har idag ca 15.000 soldater, 6.000 hustrur och 23.000 barn registrerade och kan också stå till tjänst med uppgifter på de soldater, som vi hittills har registrerade i vår databas. Detta gör vi till en kostnad av 50:-/akt + frankerat kuvert.

 

Kontakta oss gärna på vår e-mail: bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com

 

Bohusläns Försvarsmuseum
Pionjärvägen 6
451 34 Uddevalla
Tel.: 0522 – 380 10

 

 Tillbaka till startsidan