Tillbaka till startsidan

Regementsparken

Regementsparken förvaltas av I 17 kamratförening och är belägen öster om I 17 området i Uddevalla.

Det är en lummig, gräsbevuxen park där Bäveån rinner fram. Många tar kaffekorgen med sig hit och njuter av sommarsolen i gröngräset. Här finns ädla löv- och barr- träd från när och fjärran.

I parken finns också:

* en täckt friluftsscen av amfityp. Utescenen är på 9 x 4 m, markistäckt och har sminkloger med rinnande varmt och kallt vatten samt sittplatser för 500 personer. Elinstallation: Portabel frontbelysning, kraftuttag 380W tre-fas säkring, 220V.

* en glasad rotunda (dansbana) med en yta på 162 m² jämte utbyggnad för orkester. Rotundan kan också utnyttjas för servering av 120 personer då det finns beredning och uppläggningskök. Bord och stolar för 120 personer finns tillgängligt. Elinstallation: Klar- och färgbelysning, kraftuttag 380W trefas-16 amp säkring, 220V jordat uttag, 10 amp.

Parken med dess anläggningar och planteringar är lämplig för en mycket bred verksamhet, allt ifrån mindre personalträffar – personalfester, avdelningsfester, föreningsträffar etc. till offentliga arrangemang med entrè.

Parkeringsplats, för ett hundratal fordon, finns i omedelbar anslutning till parken .

I parken finns ett försvarsmuseum och ett soldattorp vilka presenteras under rubriken museet respektive soldattorpet.

HYR REGEMENTSPARKEN

Prisexempel:

Uthyrning Rotundan 2400:-.

För övriga upplysningar och bokning kontakta Försvarsmuseet tel: 0522- 380 10.Tillbaka till startsidan