Tillbaka till startsidan

Kamratförening

Bohusläns Regementes Kamratförening bildades 1936 och består av Uddevallaavdelningen och två lokalavdelningar, Tanum-Strömstad och Stockholm. Medlemsantalet är över 700 män och kvinnor.

Kamratföreningen är en politiskt obunden organisation. Politisk agitation är förbjuden inom föreningen. Medlemskap i föreningen kan vinnas av en var som visar intresse för försvaret, regementets traditioner samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:

* att vårda och värna minnet av Kungl Bohusläns regemente, dess historia och traditioner
* att befästa samhörigheten mellan hembygden och försvaret i Bohuslän
* att verka för god försvarsupplysning i fosterländsk anda inom föreningen
* att verka för ett gott kamratskap

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två dubbelnummer per år.

Sista torsdagen i månaden (januari-april och september-november) samlas kamrater för gemensam ärtmiddag på officersmässen i Uddevalla. Anmälan på telefonnummer 0708-380 927. Måndag-tisdag kl. 8.00-11.00 samma vecka.

Några gånger per år inbjuds en föreläsare genom Officersklubben till Mässafton. Till dessa kvällar är även Kamratföreningens medlemmar välkomna.

Kamratföreningen är stiftare av och samarbetar med Stiftelsen Backamo lägerplats och Bohusläns Försvarsmuseum.

Kamratföreningen förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreninger och enskilda för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. För övriga upplysningar och bokning kontakta Försvarsmuseet tel: 0522-380 10 eller Mats Stalebäck tel: 0706-741 402.

Vill du bli medlem i Kamratföreningen?

Medlemsavgiften är 100:- per år.

Kontakta: 
Tf. kassör Bengt Johansson tel: 0522-349 21 eller 0706 33 24 06 
Sekreteraren Ulf Andersson tel: 0521-606 93 eller 0705 180 280
Ordföranden Per Norberg tel: 0522-254 52 eller 0520-881 31

Lokalavdelningar:

     
Tanum-Strömstad Per Jansson 0525-410 31
Stockholm Sune Ullestad 08-37 38 10
     
     
     Tillbaka till startsidan