Tillbaka till startsidan

Bohus Bataljon

MUSIKKÅREN

Dirigent Birger Jarl
Bohus Bataljon är förmodligen den svenska marsch som är mest älskad och omtyckt. Den är också för evigt förknippad med Kungliga Bohusläns Regementes Musikkår som har glatt invånarna i länet ända sedan 1600-talet. I Syfte att bevara och dokumentera ett musikaliskt kulturarv för eftervärlden har nu tanken förevigats.

Idag finns fem CD-skivor utgivna som innehåller marscher av olika stilarter - det är förbluffande att lyssna till den mångfald av uttryck som finns i denna musikaliska genre. Slutresultatet har blivit en enastående dokumentation av svensk militärmusik när den klingar som bäst.

Marschklanger Volume 1.
CD 111

The Colonel, Graf Zeppelin, Beväringsliv,
Saljut Moskvy, March Intecollegiate m fl

images/cdvol1.jpg (12406 bytes)

 

 

Marschklanger Volume 2.
CD 112

Marcia Rapsodia di Bonelli, Kaiser-Friedric
Einzug der Gladiatoren, Borussia, On the Mall m fl

images/cdvol2.jpg (12562 bytes)

Marschklanger Volume 3.
CD 113

Italia, True WaffengefährtenMarche Lorraine,
Under the Banner of Peace, Sound off m fl
images/cdvol3.jpg (10159 bytes)

 

 

Marschklanger Volume 4.
CD 114

Florentinermarsch, Alte Kameraden, Our Navy,
Semper Fidelis, Klar zum Gefecht, Optimisten m fl
images/cdvol4.jpg (10305 bytes)

Marschklanger Volume 5. CD 115

Kungarop, Boharernas intåg, Leve Sverige, KongFredriks VII
Honörsmarsch m fl.


images/cdvol5.jpg (10939 bytes)    

CD-skivorna finns att köpa vid Bohusläns försvarsmuseum

Priset är 160:-/st. Vid köp av alla fem betalar Ni 750:-Tillbaka till startsidan